Försäkringar för hem, villa & fritidshus

hem
Hemförsäkring

Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd:

 • Egendomsskydd - om något skulle hända dina ägodelar.
 • Reseskydd - om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.
 • Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.
 • Rättsskydd - om du hamnar i en tvist och behöver anlita en advokat.
 • Överfallsskydd - om du råkar ut för misshandel.
 • Identitetsskydd – om du råkar ut för en identitetsstöld.

Mer information om Hemförsäkring (PDF)

Bostadsrättsförsäkring

Hemförsäkring för dig som bor i bostadsrätt.

Villa och fritidshusförsäkring

Ersätter skador som sker på själva byggnaden och den tomt som fastigheten är byggd på.
Sanering mot skadedjur ingår i försäkringen utan självrisk.
Mer information om Fritidshusförsäkring (PDF)
Mer information om Skadedjursförsäkring (PDF)

Villa/hemförsäkring

Villaförsäkringen är en kombination av både hemförsäkring och villaförsäkring.
Mer information om Villahemförsäkring (PDF)

Begär konstnadsförslag

extra

Lite extra trygghet...

Tilläggsförsäkringar som kan tecknas tillsammans med hemförsäkringen.

 • Allrisk lösegendom - Gäller för skada på, eller förlust av, lösöre genom plötslig och oförutsedd händelse.

 • Utökat reseskydd - Här ingår bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du eller ditt bagage blir försenade.

 • Privatolycksfall - Gäller för olycksfallsskada hela dygnet under såväl fritid som arbetstid.

Billigare bilförsäkring.

Om du är kund hos oss och har bilförsäkringen hos Länsförsäkringar Värmland så får du rabatt.
10% rabatt på bilförsäkringen om du har hemförsäkringen eller villan hos oss.

Gård- & Skogsförsäkringar

lantbruk
Gårdsförsäkring

Vi försäkrar gårdar och dess yttre inventarier.


Tilläggsförsäkringar - Skogsförsäkringar

Våra skogsförsäkringar finns i tre olika nivåer:

 • Skogsförsäkring Bas - Ersätter brandskador på din skog. Läs mer (PDF)
 • Skogsförsäkring Mer - Gäller för brand men även storm och snöbrott.  Läs mer (PDF)
 • Skogsförsäkring Max - Ersätter vid brand, storm och snöbrott. Den ersätter också skador på plantskog vid torka, frost och för angrepp av svamp, sork och insekterLäs mer (PDF)

Begär konstnadsförslag