Nordmarks härads försäkringsbolag

Historia

Initiativet till Nordmarks Härads Brandstodsbolag, som namnet var från början, togs under år 1882 och ett reglemente för bolaget fastställdes den 2 januari 1883. Bolagets verksamhetsområde då omfattades av nuvarande Årjängs kommun samt Skillingmarks och Järnskogs församlingar i Eda kommun. Senare bytte bolaget namn till nuvarande Nordmarks Härads Försäkringsbolag och 1984 utökades koncessionsområdet till att gälla för hela Årjängs och Eda kommuner. Utvecklingen från 1883 till idag har gått snabbt och vi är nu ett modernt sakförsäkringsbolag som tecknar försäkring för villa, hem, fritidshus, hem och bostadsrätt samt mindre lantbruk.

Goda skäl till ett lokalt försäkringsbolag:

  • Tät kontakt mellan försäkringstagare och försäkringsbolag.
  • Lägre premier tack vare låga förvaltningskostnader.
  • Snabb skadereglering.
  • Möjlighet för den enskilde försäkringstagaren att vara med och påverka. Genom att vid exempelvis årsstämman delta i val av styrelse och därigenom styra bolagets verksamhet.
  • Vi gynnar bygdens egna företag i största möjliga mån.
  • Återbäring till våra kunder (försäkringstagare) som också är våra ägare då bolaget går med vinst.