När du skall ut och resa.

Kontakt oss gärna innan ni skall ut och så skickar vi ett reseintyg till dig som visar att du är försäkrad. På reseintyget står även viktiga telefonnummer att kontakta om oturen skulle vara framme.

Reseskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Om du skall vara borta längre behöver du förlänga ditt skydd.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir sjuk eller är med om en olycka under resan. Du kan få ersättning om din resväska blir stulen, om du blir bestulen på pengar eller om du tvingas avbryta din resa på grund av sjukdom.

Om du vill ha en mer omfattande försäkring kan du teckna tilläggsförsäkringen ”Utökat reseskydd”.

 

Utökat reseskydd

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du ett mer omfattande skydd än det som ingår i hemförsäkringen. Bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa.

 

Om något händer

Anmäl stölder och överfall till den lokala polisen om du blir bestulen eller överfallen. Glöm inte att be om en kopia på polisrapporten.

Ring SOS International som kan hjälpa dig och ge dig råd om något händer.
Telefon +46-86 70 40 00

Spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.

Begär läkarintyg när du anlitar läkare och gör det så fort du kan (från första dagen) om du blir sjuk eller skadar dig i en olycka. Be att läkarintyget tydligt innehåller diagnos, läkarens ordination om vila och antal sjukdagar.

Packa säkert

Packa inte bilen kvällen före avresan! Då ökar risken för bilinbrott och hemförsäkringen ger bara ett begränsat skydd vid inbrott i bilen.

Packa bilen säkert. En bra regel är att placera det tyngsta i botten av bagageutrymmet och nära bilens sidoväggar och ryggstöd. Se även till att lägga fast lösa föremål så att inget kastas omkring i bilen vid en kraftig inbromsning.

Lasta inte takboxen för tungt, bilen blir mer instabil och risken för sladdar och häftiga kast ökar. Fyll utrymmet i takboxen med lätta saker och packa så tätt som möjligt.

Behåll allt av värde i handbagaget
. Packa inte stöldbegärlig egendom i väskor du inte har uppsikt över utan behåll allt av värde i handbagaget. Lämnar du värdesaker på hotellrummet ska de alltid låsas in i säkerhetsbox eller resväska.

Tänk på det här om du tar med dig bilen utomlands

Europeiska sjukförsäkringskortet.

Om du blir sjuk på din utlandsresa inom Norden, EU, EES-området eller i något av Sveriges konventionsländer, kan du ha rätt till akut sjukvård.

Det Europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till akut sjukvård under tillfällig vistelse i ett EU/EES-land och du har då rätt till vård på samma ekonomiska villkor som de andra försäkrade i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften. Även barn, oavsett ålder, ska ha ett eget sjukförsäkringskort.

Kontakta Försäkringskassan för att beställa sjukförsäkringskortet.
Försäkringskassan

Grönt kort
För att åka utomlands krävs i vissa länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Saknar du det måste du teckna trafikförsäkring vid tullstationen, en så kallad gränsförsäkring. Det Gröna kortet beställer du från det bolag där du har din bil försäkrad. Beställ ditt Gröna kort i god tid innan du åker.