Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Nordmarks Härads Försäkringsbolag är mycket försiktiga vid behandlingen av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller författning.

Personuppgifter inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund. Nordmarks Härads Försäkringsbolag tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter och personnummer.

Personuppgifterna får användas hos Nordmarks Härads Försäkringsbolag för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Nordmarks Härads Försäkringsbolag skall kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 

Personuppgifterna används i första hand av Nordmarks Härads Försäkringsbolag, men kan lämnas ut till vår samarbetspartner Länsförsäkringar Värmland, andra företag, föreningar, organisationer som vi samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till UC AB. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Nordmarks Härads Försäkringsbolag kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Nordmarks Härads Försäkringsbolag.