Skadedjur

Vår försäkring gäller för sanering av skadedjur, skada orsakad av träskadeinsekter samt skada genom sent upptäckt dödsfall.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader för utförande av byggnadstekniska åtgärder som t.ex. upptagning av golv. Försäkringen gäller inte heller för skador orsakade av insekter, råttor eller möss som t.ex. sönderbitna kläder.

Skulle ni råka ut för en sådan här typ av skada kontaktar ni vår samarbetspartner Nomor som svarar för försäkringen. Nomor når ni på telefon 0771-122 300 .