Skadedjur

Vår försäkring gäller för sanering av skadedjur, skada orsakad av träskadeinsekter samt skada genom sent upptäckt dödsfall.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader för utförande av byggnadstekniska åtgärder som t.ex. upptagning av golv. Försäkringen gäller inte heller för skador orsakade av insekter, råttor eller möss som t.ex. sönderbitna kläder.

Skulle ni råka ut för en sådan här typ av skada kontaktar ni vår samarbetspartner Anticimex som svarar för försäkringen. Anticimex når ni på telefon 075-245 10 00.

För-/efterköpsinformation, Skadedjursförsäkring Villa och fritidshus hittar ni här (PDF)
Villkor hittar ni här (PDF)