Bidrag vattenfilter

Om ditt ph-värde är under 6,5 kan du få bidrag av oss att installera ett godkänt vattenfilter. Detta för att sänka bolagets och dina kostnader för vattenskador då skadeorsaken i många fall är försurat vatten, som fräter på rörsystem med läckage som följd. 

Vi erbjuder därav våra försäkringstagare ett bidrag om 15% av kostnaden, max 2000 kr, för installation av godkänt vattenfilter.

Kontakta oss för mer information.